iBond B27 – Các rủi ro có thể xảy ra khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcombank Securities?

Đây là bài viết thứ 22 trong series hơn 30 bài viết của Team iBond  về trái phiếu doanh nghiệp iBond do Techcom Securities phân phối. Team chúng tôi rất mong bạn hãy kiên trì theo dõi hết các bài viết này để hiểu rõ  về sản phẩm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, rủi ro khi đầu tư trái phiếu, các bước thực hiện hoàn toàn online khi đầu tư trái phiếu  iBond.

Khi tham gia giao dịch mua bán trái phiếu và/hoặc sử dụng dich vụ, tham gia các chương trình môi giới bán trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”), Khách hàng cần đọc bản Nhận biết rủi ro này để hiểu rõ các rủi ro mà mình có thể gặp phải. Các loại rủi ro chính khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp mà Khách hàng cần hiểu rõ bao gồm:

I. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU

Rủi ro thanh khoản

Đây là rủi ro liên quan đến trái phiếu nói riêng và sản phẩm đầu tư nói chung. Rủi ro thanh khoản là việc trái phiếu có thể không chuyển thành tiền mặt ngay lập tức được do thị trường giao dịch trái phiếu tại Việt Nam chưa phát triển mạnh.

Rủi ro này cũng bao gồm việc trái phiếu có thể được giao dịch với thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu, phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, do nhiều yếu tố tác động như biến động lãi suất, kết quả hoạt động của Tổ chức phát hành…

Rủi ro Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn

Đối với các trái phiếu có điều khoản cho phép Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước hạn, nếu Tổ chức phát hành thực hiện quyền này thì Khách hàng sẽ không đạt được mục đích ban đầu về thời gian đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi tham gia mua trái phiếu.

Rủi ro Tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán hay vi phạm các nghĩa vụ quy định trong các văn kiện trái phiếu

Khi bất kì sự kiện vi phạm nào xảy ra, Tổ chức phát hành sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc thực hiện mua lại trái phiếu bắt buộc trước hạn. Việc thu hồi giá trị đầu tư của Khách hàng trong một số trường hợp phụ thuộc vào kết quả xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) và quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Khách hàng có thể không thu hồi được toàn bộ (hoặc một phần) giá trị đầu tư của mình.

II. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Các rủi ro này được nêu chi tiết tại Bản công bố thông tin của từng trái phiếu.

Tham khảo bản công bố thông tin của công ty cổ phần dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế.

Tham khảo bản công bô thông tin của trái phiếu Mansan.

III. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH IBOND

Chương trình iBond bao gồm: iBond Prix, iBond Plus, iBond Pro360, iBond Pro180, iBond Pro90. Tùy thuộc vào chính sách của TCBS từng thời kỳ, số lượng và nội dung chương trình cụ thể có thể được thay đổi, do TCBS quyết định và công bố vào từng thời điểm. Rủi ro liên quan đến chương trình iBond bao gồm:

  • Những thay đổi về nội dung của các chương trình môi giới
  • Các chương trình môi giới bao gồm: iBond Plus, iBond Pro360, iBond Pro180, iBond Pro90.

Nội dung các chương trình (bao gồm các trái phiếu thuộc chương trình, tổng mệnh giá trái phiếu, giới hạn về tỷ lệ môi giới thành công theo ngày và của cả chương trình…) có thể được điều chỉnh vào từng thời điểm tùy theo chính sách của TCBS. Việc xác định số lượng trái phiếu được môi giới bán thành công trong từng ngày giao dịch sẽ do TCBS tính toán và là quyết định cuối cùng dựa trên các yêu cầu môi giới mua và bán thực tế phát sinh.

Tỷ lệ môi giới thành công

Chương trình iBond Plus, iBond Pro360, iBond Pro180, iBond Pro90 có hạn chế về tỷ lệ môi giới thành công trong từng ngày giao dịch (với iBond Plus), và hạn chế về tỷ lệ môi giới thành công phụ thuộc vào việc đáp ứng điều kiện môi giới theo hợp đồng (với các chương trình còn lại). Do vậy, tùy thuộc vào mỗi chương trình cụ thể, Khách hàng có thể không bán thành công tất cả (hoặc một phần) trái phiếu thuộc sở hữu của mình thông qua các chương trình này, đồng thời để bán thành công một số lượng trái phiếu nhất định, Khách hàng có thể phải yêu cầu TCBS môi giới bán trong nhiều ngày giao dịch khác nhau.

Thông tin về chương trình iBond và đặc tính của chương trình có thể xem tại website TCBS hoặc xem tại các tài liệu giới thiệu khác do TCBS cung cấp từng thời kỳ

 Rủi ro thanh khoản của TCBS

Với các chương trình môi giới, TCBS có thể tham gia với tư cách là một bên mua trái phiếu. Rủi ro xảy ra khi trong một số trường hợp TCBS có thể không tham gia mua trái phiếu do không đảm bảo được thanh khoản, không còn hạn mức đầu tư, không đảm bảo hệ số vốn khả dụng tối thiểu (theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm) mặc dù để kiểm soát rủi ro này, TCBS luôn cố gắng chuẩn bị các phương án đảm bảo thanh khoản, đảm bảo hạn mức và luôn duy trì hệ số vốn khả dụng ở mức cao hơn nhiều so với mức tối thiểu quy định của cơ quan quản lý.

Bạn sẽ được xem đầy đủ các thông tin cách bảo rủi ro này trước khi đầu tư bất kỳ một trái phiếu nào trên ứng dụng hoặc website của TCBS.

Để tìm hiểu thêm các bài viết khác về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp iBond bạn hãy vào link sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *