HDBank mở bán 1,500 tỷ đồng trái phiếu chia thành 3 đợt

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa thông báo đang chào bán ra công chúng 15 triệu trái phiếu với tổng trị giá 1,500 tỷ đồng được chia thành 3 đợt.

Số trái phiếu chào bán đợt này có thời hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2027, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo bằng tài sản và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành. Trái phiếu có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu.

Tổng số lượng 15 triệu trái phiếu này, HDBank dự kiến phát hành thành 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 sẽ có 8 triệu trái phiếu được chào bán, số lượng trái phiếu đợt 1 chào bán không hết được chuyển sang đợt 2. Đợt 2 sẽ có 5 triệu trái phiếu được chào bán, số lượng trái phiếu đợt 2 chào bán không hết được chuyển sang đợt 3. Đợt 3 sẽ có 2 triệu trái phiếu được chào bán.

Lãi suất trái phiếu cố định 8.5%/năm, được thanh toán hàng năm, định kỳ vào các ngày tròn năm so với ngày phát hành.

Thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 dự kiến từ ngày 17/08-10/09/2020; đợt 2 và đợt 3 sẽ được thông báo cụ thể sau.

Sau khi hoàn tất từng đợt, HDBank báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.

Theo HDBank, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay VND đối với cac dự án trung và dài hạn cụ thể như sau.

Theo FILI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *