HDBank đã phát hành riêng lẻ 2,398 tỷ đồng trái phiếu vào đầu tháng 7

Từ ngày 01-06/07/2020, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB) đã phát hành riêng lẻ tổng cộng 2,398 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho 3 doanh nghiệp.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, HDBank ghi nhận tổng mệnh giá phát hành 2,398 trái phiếu là 2,398 tỷ đồng.

Toàn bộ số trái phiếu đã phát hành đều có kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát hành thực tế từ 5.9-6.3%/năm.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản, không kèm theo chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp của HDBank, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam.

Nguồn: FILI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *