iBond B23 – Khái niệm Lãi suất Đầu tư và Lãi suất Tái đầu tư Trái phiếu iBond là gì?

Chào nhà đầu tư,

Lãi suất khi tham gia đầu tư là một tiêu chí hàng đầu mà nhà đầu tư sẽ cân nhắc lựa chọn kênh đầu tư này. Mức lãi suất sẽ mang lại cho bạn khả năng gia tăng giá trị của đồng tiền đầu tư lên bao nhiêu %, chính vì vậy mà bạn cần phải nắm rõ được khái niệm lãi suất sẽ được quy định cụ thể như thế nào trong sản phẩm đầu tư.

Trong quá trình trải nghiệm đầu tư trái phiếu tại TCBS, tôi thấy rất rõ rằng TCBS hiện đang quy định 2 mức lãi suất đối với 1 trái phiếu đó là Lãi suất đầu tư (lãi suất chưa tái đầu tư)  và lãi suất tái đầu tư.

1. Lãi suất đầu tư là gì?  Được xác định như thế nào?

Lãi suất đầu tư là mức lãi suất  bạn sẽ nhận được hàng kỳ do tổ chức phát hành chi trả trái tức cho bạn. Mức lãi suất này được tính dựa trên công thức sau:

Thông thường kỳ đầu sẽ cố định lãi suất và các kỳ tiếp theo thì lãi suất đầu tư =X% + lãi suất tham chiếu trong đó. X% là một tỷ lệ% cố định,

Lãi suất tham chiếu  là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho KH cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, Vietinbank, Vietcombank & Techcombank công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

Bạn có thể xem qua ví dụ sau về lãi suất đầu tư của trái phiếu MSN của Tập đoàn Mansan.

2. Lãi suất tái đầu tư là gì và được xác định như thế nào?

Lãi suất tái đầu tư  bằng mức lãi suất đầu tư cộng với  lãi suất tái đầu tư coupon nhận về hàng kỳ.

Lãi suất tái đầu tư được tính trên cơ sở 2 giả định:
  • Lãi suất trái phiếu ở các kỳ chưa xác định lãi suất
  • Lãi suất bạn tái đầu tư coupon nhận về
Ví dụ Bạn đầu tư 30.000 trái phiếu DPQ05202204 ngày 19/3/2020. Trên hệ thống iAdvisor thể hiện dòng tiền của bạn như sau:
(Dòng tiền này được tính dựa trên giả định lãi suất tham chiếu của các kỳ chưa xác định lãi suất)
=> Tính tổng dòng tiền và quy ra được lãi suất net 8.06%/năm
Vì bạn nhận trước dòng tiền nên bạn có thể tái đầu tư (chẳng hạn gửi tiết kiệm) khoản tiền lãi nhận được. Nếu giả định bạn gửi tiết kiệm các khoản tiền coupon (ví dụ 70,3 triệu nhận ngày 22/5/2020) với lãi suất 6.5%/năm từ ngày nhận (22/5/2020) đến ngày đáo hạn (23/05/2022) thì bạn nhận thêm một phần lãi. Tương tự cho các kỳ coupon khác, hệ thống TCBS đưa ra được tiền lãi trên lãi ứng với mỗi kỳ coupon như màn hình dưới:
=> Tính tổng dòng tiền, coupon và lãi trên lãi nhận về sẽ ra số tiền và quy được lãi suất đã tái đầu tư 8.7%/năm.
Trên thực tế TCBS sẽ không tự động gửi tiết kiệm cho bạn, mà bạn có toàn quyền quyết định khoản tiền coupon được sử dụng vào việc gì (gửi tiết kiệm, chi tiêu, mua bất động sản, mua chứng chỉ quỹ…). Việc giả định này mục đích là để bạn dễ dàng ước tính và so sánh hơn, không bỏ qua lợi ích tài chính của việc nhận trước dòng tiền.
TCBS cũng cho phép bạn chọn tham gia chương trình Trái tức sinh lời, tức là coupon khi trả về tài khoản bạn sẽ được tự động tái đầu tư sang Quỹ TCBF. Bạn có thể tick chọn tham gia chương trình này hoặc không khi đặt lệnh.
Như vậy trên đây mình đã chia sẻ cho bạn cơ bản về hai khái niệm lãi suất đầu tư và lãi suất tái đầu tư khi đầu tư trái phiếu TCBS. Hiểu đơn giản thì lãi suất đầu tư là mức lãi suất bạn được tổ chức phát hành chi trả dựa trên quy định trái phiếu ban hành. Còn lãi suất tái đầu tư là mức lãi suất có tính thêm phần tái đầu tư của coupon nhận về hàng kỳ.
Theo bạn kênh đầu tư nào sẽ giúp bạn có được mức lãi suất tái đầu tư tốt nhất khi bạn nhận Coupon về để đầu tư. Hãy cùng thảo luận bên phần bình luận phía dưới bài viết nhé!
Đừng quên nếu chưa có một tài khoản đầu tư trái phiếu thì bạn có thể đăng ký ngay ở mọi lúc, mọi nơi. Cách đăng ký hoàn toàn trực tuyến. Xem thêm hướng dẫn tại đây.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *