NVL: Dự kiến phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) vừa thông qua Nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Phong Điền và thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu giữa ông Bùi Thành Nhơn với NVL.

Cụ thể, NVL muốn thoái toàn bộ gần 19 triệu cp tại CTCP Đầu tư Bất động sản Phong Điền.

Ngoài ra, HĐQT NVL cũng thông qua việc phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu và bên đảm bảo là ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT NVL. Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành này là 4 triệu cp NVL thuộc sở hữu của ông Nhơn và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của ông Nhơn.

Tính đến ngày 26/03/2019, ông Nhơn đang là cổ đông lớn thứ 2 của NVL với khối lượng cổ phiếu nắm giữ gần 191 triệu cp, tương đương với tỷ lệ sở hữu 20.37%.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, NVL ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 10,931 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 3,387 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2019, NVL đã thực hiện được 61% kế hoạch doanh thu thuần và hoàn thành 103% kế hoạch lãi sau thuế.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của NVL qua các năm. Đvt: Triệu đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *