[Infographic] Top 10 ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều nhất năm 2019

Làn sóng phát hành trái phiếu để tăng vốn của các ngân hàng diễn ra sôi động trong năm 2019 với tổng giá trị trái phiếu do 10 ngân hàng phát hành nhiều nhất lên đến 102,566 tỷ đồng. Theo…

View More [Infographic] Top 10 ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều nhất năm 2019