Mirae Asset phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho 2 tổ chức nước ngoài

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa công bố đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư vào ngày 28/02/2020. Như vậy, Mirae Asset đã phát hành xong 500 trái phiếu…

View More Mirae Asset phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho 2 tổ chức nước ngoài