VietinBank đã phát hành 7,000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) thông báo đã phân phối 70 triệu trái phiếu đợt 1 năm 2020.

Tổng số 70 triệu trái phiếu đã phân phối bao gồm 35 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2028 và 35 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2030, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

Trong đó, số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư tổ chức là 24.2 triệu trái phiếu gồm 11.5 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 12.7 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Giá chào bán trái phiếu cà 2 kỳ hạn đều là 100,000 đồng/trái phiếu. Qua đó, VietinBank thu về 7,000 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu này.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất theo lãi suất tham chiếu cộng 0.9%/năm đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm và cộng 1%/năm đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ hạn tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam trả sau, kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Nguồn: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020 của VietinBank

Theo ghi nhận của VietinBank, tính đến cuối ngày 30/07/2020, tỷ lệ nợ/vốn cổ phiếu của Ngân hàng tăng từ 3.07% lên mức 3.12% bao gồm tổng nợ sau khi chào bán trái phiếu gần 1,162 tỷ đồng và tổng vốn cổ phần ở mức hơn 37 tỷ đồng. Trong đó, nợ từ trái phiếu gần 41 tỷ đồng với tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ gần 13 tỷ đồng, chiếm 0.18% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Theo FILI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *