VPBank muốn mua lại trái phiếu quốc tế niêm yết ở Singapore

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành của VPBank làm cổ phiếu quỹ với tổng số lượng đăng ký mua lại tối đa 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương gần 122 triệu cp.

Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của VPBank nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông…

Nguồn vốn được dự kiến sử dụng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của VPBank theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện. Dự kiến trong năm 2020, VPBank sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ VPBank cũng thông qua phương án mua lại trái phiếu quốc tế với khối lượng mua lại tối đa bằng khối lượng trái phiếu đã phát hành. Thời gian thực hiện mua lại trong năm 2020 hoặc 2021 tuỳ điều kiện thị trường.

Ngày 18/07/2019 trước đó, VPBank thông báo đã nhận được quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận và xác nhận niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 trị giá 300 triệu USD theo chương trình Euro Medium Term, lãi suất 6.25%, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2022.

Song song với việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và mua lại trái phiếu quốc tế, ĐHĐCĐ đã thống nhất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 15% vốn điều lệ của VPBank và bổ sung thêm hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Theo FILI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *