BIDV phát hành thành công hơn 2,200 tỷ đồng trái phiếu trung, dài hạn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) vừa thông báo đã phát hành thành công 2,202 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn trong thời gian từ 20-23/04/2020. Lãi suất tham chiếu là trung…

View More BIDV phát hành thành công hơn 2,200 tỷ đồng trái phiếu trung, dài hạn