SSI chuẩn bị phân phối 400 tỷ đồng trái phiếu Gelex và 100 tỷ đồng trái phiếu Taseco

Sau khi ra mắt một thời gian và nhận được sự tín nhiệm của đông đảo khách hàng, trong tháng 7 và tháng 8 này,…

View More SSI chuẩn bị phân phối 400 tỷ đồng trái phiếu Gelex và 100 tỷ đồng trái phiếu Taseco

Trái phiếu tháng 2: Hai doanh nghiệp chiếm hơn 50% tổng giá trị phát hành toàn thị trường

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, có 39 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng giá trị trên 18.707 tỷ trên số đăng…

View More Trái phiếu tháng 2: Hai doanh nghiệp chiếm hơn 50% tổng giá trị phát hành toàn thị trường