Chuỗi cầm đồ F88 vừa huy động 50 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Đây là đợt phát hành đầu tiên của F88 trong kế hoạch huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. CTCP Kinh doanh F88 vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu giá trị gần 50 tỷ đồng.…

View More Chuỗi cầm đồ F88 vừa huy động 50 tỷ đồng từ kênh trái phiếu