iBond B17 – Giao dịch mua bán trái phiếu doanh nghiệp ngang hàng trên ứng dụng iConnect của TCBS

Chào nhà đầu tư, Khi đầu tư một sản phẩm tài chính thì thanh khoản của trái phiếu thực sự là rất quan trọng đối với nhà đầu tư. Thông thường phương án thanh khoản của nhà đầu là công…

View More iBond B17 – Giao dịch mua bán trái phiếu doanh nghiệp ngang hàng trên ứng dụng iConnect của TCBS