iBond B14 – Hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho người Việt Nam đang sống ở nước ngoài

Chào nhà đầu tư, Thị trường trái phiếu ở Việt Nam không chỉ hấp dẫn với nhà đầu tư ở trong nước mà còn còn hấp dẫn với nhiều nhà đầu từ ở nước ngoài. Hiện Việt Nam có hàng…

View More iBond B14 – Hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho người Việt Nam đang sống ở nước ngoài