Vietcombank phát hành riêng lẻ 6000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) dự kiến sẽ phát phát riêng lẻ tối đa 60 triệu trái phiếu, với tổng giá trị phát hành tối đa 6,000 tỷ đồng trong năm 2020. Đây là loại trái…

View More Vietcombank phát hành riêng lẻ 6000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020