SBT phát hành 1200 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu tăng trần 2 phiên liền

Ngày 11/02/2020, HĐQT CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (HOSE: SBT) đã thông qua phương án phát hành 1,200 trái phiếu. Theo phương án phát hành, Công ty sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi và có đảm bảo bằng tài…

View More SBT phát hành 1200 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu tăng trần 2 phiên liền