iBond B31 – Cách thực hiện phân bổ khoản đầu tư cá nhân vào trái phiếu doanh nghiệp iBond như thế nào?

Chào Nhà đầu tư, Đây là bài viết thứ 26 trong series hơn 30 bài viết của Team iBond  về trái phiếu doanh nghiệp iBond…

View More iBond B31 – Cách thực hiện phân bổ khoản đầu tư cá nhân vào trái phiếu doanh nghiệp iBond như thế nào?