Không cần thiết phải quy định dư nợ trái phiếu không vượt quá 3 lần vốn sở hữu

Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có 2 kiến nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018 quy định phát hành trái phiếu. Giá trị phát hành trái…

View More Không cần thiết phải quy định dư nợ trái phiếu không vượt quá 3 lần vốn sở hữu