iBond B18 – Danh sách trái phiếu iBond được cầm cố tại ngân hàng Techcombank – T3.2020

Chào nhà đầu tư, Một trong những hình thức thanh khoản đặc biệt nhất của trái phiếu do công ty chứng khoán TCBS phát hành là được vay cầm cố tại ngân hàng Techcombank. Nếu nhà đầu tư cần vốn…

View More iBond B18 – Danh sách trái phiếu iBond được cầm cố tại ngân hàng Techcombank – T3.2020