iBond B9 -Thời gian đặt lệnh và chuyển tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Chào bạn, Nếu là một nhà đầu tư mới tham gia đầu tư trái phiếu thì bạn cần nắm được các quy định về thời gian đặt lệnh và tham gia đầu tư trái phiếu cụ thể như sau: Thời…

View More iBond B9 -Thời gian đặt lệnh và chuyển tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp