VPBank muốn mua lại trái phiếu quốc tế niêm yết ở Singapore

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua phương án mua lại…

View More VPBank muốn mua lại trái phiếu quốc tế niêm yết ở Singapore