NVL: Dự kiến phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) vừa thông qua Nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Phong Điền và thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát…

View More NVL: Dự kiến phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu