iBond B8 – TCBS thẩm định và lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư như thế nào?

Chào nhà đầu tư, Khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì rủi ro lớn nhất vẫn là khả năng trả nợ của doanh nghiệp đó. Như vậy thì việc  lựa chọn phân khúc doanh nghiệp và thẩm định năng…

View More iBond B8 – TCBS thẩm định và lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư như thế nào?