CII phát hành 2220 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất tối thiểu 11%/năm

Vừa qua, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã thông báo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty. Trong đó, 2,000 tỷ đồng trái phiếu CIIBOND2020-02 được phát…

View More CII phát hành 2220 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất tối thiểu 11%/năm