Mirae Asset phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho 2 tổ chức nước ngoài

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa công bố đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư vào ngày 28/02/2020.

Như vậy, Mirae Asset đã phát hành xong 500 trái phiếu riêng lẻ đợt 3 năm 2019. Tổng mệnh giá đạt mức 500 tỷ đồng (1 tỷ đồng/1 trái phiếu).

Lượng trái phiếu này thuộc loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 2 năm. Lãi suất danh nghĩa kỳ hạn trả lãi cũng như lãi suất phát hành thực tế là 8%/năm.

2 trái chủ tại đợt phát hành lần này đều là các tổ chức nước ngoài.

Nguồn: Mirea Asset

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *