Novaland đã chuyển đổi 1.2 triệu USD trái phiếu quốc tế sang dạng cổ phần

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa thông báo về kết quả chuyển đổi trái phiếu của Công ty thành cổ phiểu.

Cụ thể, Novaland đã từng phát hành 1,200 trái phiếu chuyển đổi quốc tế với mệnh giá 200 ngàn USD/ trái phiếu, tương đương gần 4.6 tỷ đồng/ trái phiếu (tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22,773 VND/USD). Giá bán bằng mệnh giá và được chào bán thông qua đại lý phân phối Credit Suisse tại Singapore.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5.5%/ năm, trả lãi 6 tháng/lần và đáo hạn vào ngày 27/04/2023 (được phát hành ngày 27/04/2018 và 14/12/2018). Số tiền 240 triệu USD thu về từ đợt phát hành trái phiếu được Novaland sử dụng để tăng vốn CTCP No Va Mỹ Đình, CTCP No Va Nippon và bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập đoàn.

Vừa qua, Novaland đã thực hiện chuyển đổi 6 trái phiếu (tổng mệnh giá 1.2 triệu USD) trên sang cổ phần với tỷ lệ 75,910 cổ phần/trái phiếu (tỷ lệ đã được điều chỉnh theo giá chuyển đổi 60,000 đồng/cổ phần) với ngày chuyển đổi là ngày 07/08/2020. Qua đó, Tập đoàn đã hoàn tất chuyển đổi gần 456 ngàn cổ phần. Cơ cấu cổ đông lớn của Novaland sau đợt phát hành như sau.

Cơ cấu cổ đông lớn của Novaland

Nguồn: FILI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *